Ondernemend Limburg

Ondernemend Limburg maakt zich sterk voor de sociaaleconomische belangen van het bedrijfsleven in het algemeen en de aangesloten leden in het bijzonder. Ondernemend Limburg is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen LWV, MKB Limburg en LLTB. De beïnvloeding van overheden, politiek en samenleving kan met een veel sterkere slagkracht ter hand worden genomen. Er kan op deze manier gewerkt worden aan een sterke sociaal-economische positionering van het bedrijfsleven in het algemeen en de aangesloten leden in het bijzonder. Dit doel wordt binnen Ondernemend Limburg bewerkstelligd door het gezamenlijk ontwikkelen van activiteiten zoals netwerken met overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekers en het bedrijfsleven. Door deze vormen van netwerken worden kennis en ervaring met elkaar gedeeld. Daarnaast ondersteunt Ondernemend Limburg ondernemers in hun rol als ondernemer door het aanbieden van dienstverlening.

De samenwerking vindt plaats in projecten, die o.a. voortkomen uit een gezamenlijke visie. Aan deze vorm van samenwerking zijn een aantal gemeenschappelijke speerpunten gekoppeld. Deze aanpak zorgt ervoor dat de drie organisaties telkens kunnen beoordelen of sectorspecifieke zaken niet uit het oog worden verloren en kan gezamenlijk gekomen worden tot uitwisseling en afstemming van informatie.