Intentieovereenkomst snel internet buitengebied
Gepubliceerd op: 10-10-2016

De provincie Limburg, Ondernemend Limburg (LLTB, LWV en MKB-Limburg) en de gemeenten Nederweert, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Weert en Venlo bundelen hun krachten om het buitengebied van snel internet te voorzien. Hiertoe tekenden ze op 14 september 2016 een intentieovereenkomst.

Ondernemend Limburg werd vertegenwoordigd door Monique Princen, Léon Faassen en Jos Meessen, zij ondertekenden met volle overtuiging deze intentieverklaring met als argument dat elke ondernemer, ook die in het buitengebied, op dit thema gefaciliteerd moet zijn.  'De deelnemende partijen spelen een faciliterende rol, maar uiteindelijk is het aan de burgers en bedrijven zelf om aan te tonen dat er voldoende draagvlak is om dit gezamenlijke project daadwerkelijk te realiseren', benadrukte de heer Faassen namens OL. 'Een goede breedband infrastructuur is hoe dan ook een basisbehoefte voor bedrijven en burgers in het buitengebied.'

 

Voor de getekende versie van de intentieverklaring klik hier