Lobby voor spitsstroken A2 tussen Weert en Leenderheide
Gepubliceerd op: 12-12-2017

Het Platform A2 biedt, samen met de samenwerkende ondernemersorganisaties binnen Ondernemend Limburg (LLTB, MKB-L en LWV), VNO-NCW, EVO-fenedex en Keyport op 11 december een petitie aan aan de voorzitter en leden van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.

Doel van de petitie is het op kortere termijn bewerkstelligen van een oplossing voor de dagelijkse file op de A2 tussen Weert en Eindhoven.

“De A2 moet als economische slagader snel worden gedotterd”, zegt de voorzitter van het Platform A2, wethouder Wilma van der Rijt van de gemeente Heeze-Leende. “Dat is voor de Brainportregio hard nodig, maar er speelt ook het hogere, nationale belang”, stelt ze.

Het hogere belang is de betekenis van de A2 als economische slagader van Nederland en als life-line van Nederlands sterkst groeiend economisch trekpaard, de Brainport-regio Eindhoven / Zuid-oost-Nederland. Brainport moet uit het reservoir van kennis en mensen in zijn omgeving kunnen blijven putten. De A2 en het parallelle openbaar vervoer (ov) zijn de belangrijkste toevoerlijnen van goederen en diensten, van leveranciers, kennispartners en werknemers. Het ov zit in zijn capaciteit én zijn directe expansiemogelijkheden vol, dat zegt ook de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse. De noodzaak tot investeren in de A2 tussen Weert en Eindhoven is dus groot.

Concrete stappen

Alle partners van het Platform A2 en de samenwerkende ondernemersorganisaties realiseren zich dat de weg naar een definitieve oplossing voor de A2 nog de nodige tijd vergt. Gezien nut en noodzaak is een korte termijnbesluit gevraagd: een besluit van de minister van I en M tot het instellen van een verbeterde vorm van spitsstroken op de A2 tussen Weert en Eindhoven. De daarmee gemoeide kostenpost bedraagt  € 80 miljoen. Het Platform A2 en haar partners zullen hier nadrukkelijk op in gaan zetten op weg naar het notaoverleg tussen Tweede Kamer en minister van 11 december. Het nieuwe kabinet heeft zich in haar regeringsverklaring vastgelegd op meer investeren in mobiliteit en infrastructuur en wil kiezen voor het nemen van maatregelen die relatief snel effect hebben. De petitie van de samenwerkende ondernemersorganisaties en het Platform A2 biedt de Tweede Kamer en minister nou net die mogelijkheid aan.

Het Platform A2 is actief betrokken bij de uitwerking van spitsstroken in een verbeterde vorm door toepassing van de techniek van nu én van de toekomst (smart mobility) tot zogenoemde ‘smartlanes’. Zo kan de Brainportregio in zijn slagader A2 dus weer snel lucht krijgen.

Wat is het Platform A2

Het Platform A2 is een adoptief samenwerkingsverband van 5 gemeenten aan de A2 tussen Weert en Eindhoven en een aantal burgerorganisaties die zich bezig houden met bereikbaarheid, veiligheid, milieu en leefbaarheid; zij werken gezamenlijk op hun beurt op projectbasis samen met andere overheden en ondernemersorganisaties in Brabant en Limburg.

Het Platform A2 stelt zicht ten doel de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio te verbeteren door herstel van de doorstroming op de A2 gezien de dagelijkse files en het vermijden van sluipverkeer door de dorpen aan de A2 wat zich voordoet als gevolg van deze files. Het Platform speelt een actieve rol, doet onderzoek en participeert intensief zoals in processen als het MIRT onderzoek A2 WE.