Ondernemend Limburg: “Arbeidsmarkt grootste uitdaging in 2018”
Gepubliceerd op: 10-01-2018

Limburg komt verder tot bloei. De werkgelegenheid in de provincie groeit dit jaar naar verwachting met 20.000 banen. “Goed nieuws, maar werkgevers hebben nu al grote moeite vacatures te vullen”, zei voorzitter Monique Princen van Ondernemend Limburg tijdens de nieuwjaarsreceptie in Sittard. Volgens Princen komt dit vanwege de ongunstige demografische ontwikkeling in Limburg en de lagere arbeidsparticipatie ten opzichte van de rest van Nederland. Het vinden van gekwalificeerd personeel ziet Ondernemend Limburg dan ook als de grootste uitdaging in het komende jaar.

Afgelopen jaar vroeg Ondernemend Limburg  in het programma ‘Limburg next level’ al aandacht voor investeringen in innovatie, infrastructuur, ondernemerschap  en de arbeidsmarkt. 

Krapte
“De krapte op de arbeidsmarkt is nu al een factor die de economische ontwikkeling in Limburg remt”, aldus Princen. Vanwege de steeds krapper wordende arbeidsmarkt vindt Ondernemend Limburg het van groot belang om het onbenutte potentieel van 94.000 mensen in onze provincie aan te spreken.

“Dit zijn bijvoorbeeld mensen in de bijstand en werkeloosheidswet, maar ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijkste hierbij is dat inzicht wordt verkregen in de competenties van deze mensen. Met andere woorden: welke kwaliteiten hebben mensen in huis? En ik ben ervan overtuigd dat iedereen kwaliteiten heeft.  Als die specifieke kwaliteiten bekend zijn, kan worden bepaald bij welke werkgevers, eventueel in combinatie met een scholingstraject, mogelijkheden zijn.

Next level
Volgens Ondernemend Limburg gaat het daarnaast ook om mensen die nu deeltijd werken of helemaal niet werken. Ook mensen die geen uitkering ontvangen, de zogenoemde niet-uitkeringsgerechtigden horen hier bij. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), MKB-Limburg en LWV – die samen Ondernemend Limburg vormen – zeggen het belangrijk te vinden deze mensen te activeren, zodat zij actief een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van Limburg.

Volgens Princen is dit een gezamenlijke uitdaging. “Ondernemend Limburg wil dat samen met onderwijsinstellingen, vakbonden en overheidsinstellingen oppakken om Limburg naar het ‘next level’ te brengen.