Speerpunten

De provincie en de burgers zijn gebaat bij een krachtig en innovatief bedrijfsleven, dat de mondiale concurrentie aankan en daarmee welvaart en werkgelegenheid creëert. Ondernemend Limburg richt zich met haar activiteiten vooral op de verbetering van de aanwezige productiefactoren en op de versterking van het ondernemerschap en de marktstructuur. Om dit te verwezenlijken werkt men binnen het samenwerkingsverband Ondernemend Limburg met een aantal speerpunten.

 

Thema's

 Trekker

Krediet Unie/financieringen

MKB Limburg

Arbeidsmarkt/werkgelegenheid

MKB Limburg / LWV

Kennis en innovatie

LLTB

Brainport/Kennisas/campussen

LVW

Glasvezelnet/ snel internet in het buitengebied (zie ook actueel)

LLTB/ LWV

Veilig Ondernemen

MKB

Retail

MKB

Economische ontwikkeling/infrastructuur

Bio Based Economy

LLTB