Bedrijfsomgeving

Ruimte wordt steeds schaarser en dat geldt zeker voor bedrijfsterreinen. Ook in de toekomst blijft het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen noodzakelijk. Tegelijkertijd wil Ondernemend Limburg ook zuinig zijn op de ruimte die het bedrijfsleven nu al heeft. Het is belangrijk dat deze ruimte optimaal benut wordt op een duurzame manier. Parkmanagement en revitalisering zijn daarbij uitstekende instrumenten.

Thema: Herstructureren van bedrijventerreinen in heel Limburg
Ondernemend Limburg pleit voor effectiever gebruik van terreinen en gebouwen op bestaande bedrijventerreinen. Er is op dit moment veel leegstand en ineffici├źnt gebruik van deze terreinen.

Thema: Parkmanagement in heel Limburg mogelijk maken
Parkmanagement moet in de komende periode uitgerold worden over heel Limburg. Belangrijk onderdeel van parkmanagement zijn tientallen beveiligingsprojecten. Camerabewaking zal in de toekomst steeds vaker worden ingezet. Zwaar beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens zullen ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat in de provincie leveren.