Bereikbaarheid van de regio

Bereikbaarheid van de bedrijven voor klanten, leveranciers en medewerkers is een basisvoorwaarde om goed te kunnen functioneren. Voor Limburg is de (wegen)infrastructuur het belangrijkst. Deze infrastructuur moet niet alleen goed aansluiten op het Nederlandse wegennet, maar evenzeer op het Duitse en Belgische. Door de verdere toename van de mobiliteit liggen grote capaciteitsproblemen in het verschiet.

Thema: Ontwikkeling Euregio
Ondernemend Limburg streeft ernaar om knelpunten voor de grensoverschrijdende infrastructuur op te lossen.

Thema: Aansluiting A73 op A2
Na de realisatie van het A73-pakket zal extra verkeersdrukte ontstaan op het wegvak tussen Maasbracht en knooppunt Kerensheide. Voor deze verkeersdrukte moet een toekomstvaste oplossing worden gerealiseerd.