Economie

Een gezonde economie is de basis voor een gezonde samenleving. Een florerende economie op basis van kostenleiderschap is verleden tijd. Ontwikkeling tot een kenniseconomie, waar toegevoegde waarde het succes bepaalt, is een noodzaak. Zowel in een neergaande als opwaartste conjunctuur blijven structurele en ingrijpende veranderingen nodig, waarbij de overheid nauw betrokken is en telkens nagaat wat gedaan kan worden om de transitie duurzaam te laten verlopen.

Thema: Greenport Venlo
Ondernemend Limburg werkt met dit project aan een versterking van de land- en tuinbouw en de aanverwante sectoren logistiek, verwerking en ontwikkeling en wil een verdubbeling van toegevoegde waarde realiseren.
    
Thema: Stimuleren van startende ondernemers
Met dit project worden door Ondernemend Limburg diverse activiteiten ter ondersteuning van starters ontplooid.