Krediet unie / alternatieve financieringsvormen

Het terugbrengen van het aantal regels is ook door de Rijksoverheid als speerpunt benoemd. Hoewel er al veel overbodige regels zijn geschrapt is de zichtbare en voelbare verbetering voor ondernemend Nederland er nog niet. Ook provinciaal zal hier nog een slag gemaakt moeten en kunnen worden. Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid voor de sector en de ondernemersorganisaties en een lastenverlichting dragen bij aan een sterke ontwikkeling van de Limburgse economie en bieden ondernemers de ruimte om écht te ondernemen.

Thema: Meer aandacht van de politiek voor middelgrote en kleinere bedrijven
Ondernemend Limburg vraagt aandacht voor de problematiek van het midden- en kleinbedrijf. Het merendeel van de bedrijven in Nederland is middelgroot of klein. Deze stem moet gehoord worden, zo ontstaat er voor deze belangrijke ondernemers de ruimte om écht te ondernemen.

Thema: Pact van Thorn
Ondernemend Limburg, Provincie Limburg, KvK Limburg en Koninklijke Horeca Nederland werken samen aan de uitwerking van het Pact van Thorn. Het Pact van Thorn heeft als doel het terugdringen van de (administratieve) lasten voor ondernemers in de gemeente.