Onderwijs en arbeidsmarkt

Limburg heeft te maken met relatief sterke ontgroening en vergrijzing, waardoor er een kwantitatief tekort aan mensen op de arbeidsmarkt zal ontstaan. Ook kwalitatief gesproken ontstaat er een grote uitdaging. Het werk vergt in de toekomst meer van de inzetbaarheid van medewerkers. De eisen qua kennis en vaardigheden worden steeds hoger. De projecten binnen dit speerpunt richten zich op toekomstige medewerkers, huidige medewerkers en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Thema: Aanpak knelpunten op de arbeidsmarkt
Ondernemend Limburg streeft ernaar meer werklozen in te schakelen bij het vervullen van vacatures in de marktsector. Daarnaast wil Ondernemend Limburg meer hoogopgeleiden trekken naar Limburg. Daarvoor is meer flexibiliteit van de arbeidsmarkt een randvoorwaarde.

Thema: Werk en Stage
De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven moet verbeteren. Via stages maken beide werelden elkaar concreet. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven dient dan ook plaats te vinden met betrekking tot dit thema.

Thema: Regio op de krimpende bevolking